Vorige pagina

Is een beeldkijker


In de uitvoering van alle opdrachten is kijken erg belangrijk. Kijken naar beelden want die roepen associaties op. Achter beelddetails schuilen werelden. Werelden die mensen laten begrijpen wat de betekenis is. Dit is al eeuwen zo. Met beelden en met kunst werd een gemeenschappelijke taal uitgedrukt. Zo waren schilderingen belangrijk voor het stimuleren van het geloof of gaven bepaalde attributen de symboliek weer in het leven van alledag.  

Het is algemeen bekend dat we vaak denken in beelden en metaforen. Dat daar een kern ligt voor ons denken en handelen. Zeker wanneer iets complex of abstract is vormt het beeld of de metafoor een krachtig middel om een verhaal te vertellen. En toch is het met enige regelmaat dat we vergeten te kijken, vergeten te observeren.

 

 

 

Vergeten de beeldspraak ten volle te benutten. Bijvoorbeeld omdat we beelden een waardering hebben gegeven als ‘ iets dat je in je vrije tijd doet’ . Bijvoorbeeld naar de film, of naar een tentoonstelling. De inzet van beelden wordt wel eens verward met ‘ iets ludieks doen’. Dit doet afbreuk aan de kracht van beeld, van metaforen. 

Het visualiseren van een verandering of het gebruiken van metaforen is een krachtige manier om een nieuw en duidelijk resultaat op een snelle wijze bereikt kan worden. Het is de overtuiging en de ervaring dat processen efficiënt en bevlogen doorlopen kunnen worden door vanuit visualisaties te werken.