Vorige pagina

Plek

Het woord plek is inwisselbaar voor woorden als organisatie, gebouw, gebied en ruimte. Het vertrekpunt is kijken naar de eigenheid en uniciteit. Authenticiteit, historie, DNA. Wanneer er geen aandacht is voor wat er al is, kan geen recht gedaan worden aan welke ontwikkeling dan ook. Een belangrijke voorwaarde voor een verandering is de erkenning van wat er is, dat is de eerste stap. De tweede stap is het stellen van de oprechte vraag wat nodig is, denkend vanuit nu en de toekomst. Deze aanpak levert altijd een overkoepelend, eigen verhaal op, dat op vele manieren en aan vele groepen verteld kan worden. Dit gebeurt op een duurzame, respectvolle en pragmatische wijze. Duurzaam in de zin dat het altijd uitgaat van situaties waar intensieve, langdurige profijt ontstaat. Respectvol omdat het vertrekpunt de unieke, eigen situatie is. Pragmatisch omdat een actieve bijdrage zichtbaar moet zijn.