Vorige pagina

Functie: Projectmanager Mens en Organisatie

Organisatie : Gemeente Zevenaar

Architect: Inbo

Periode: 2011-2016

Opdracht: adviseer de gemeente naar het nieuwe werken en begeleid de overgang naar het nieuwe gemeentehuis in de oude sigarettenfabrieken van de BAT, voorheen de Turmac

burgemeester over flexwerken in Zevenaar

Samenvallend met de realisatie van het nieuwe gemeentehuis van Zevenaar werd het nieuwe werken geïntroduceerd. Belangrijk was het opzoeken van de betekenis van het nieuwe werken, het bevorderen van een prettige overgang en het meenemen van de gehele organisatie bij deze veranderingen. Daar hoorde bij: de begeleiding van overleggen op bestuurlijk, management- en uitvoerend niveau. De organisatie werd hierbij gestimuleerd in haar exclusieve veranderbehoefte.

Saskia magazine

Om de gehele organisatie mee te nemen in het veranderingstraject werd een divers programma opgezet. Eén van de middelen was de organisatie zelf uitgever en redacteur te maken van hun eigen tijdschrift. Zo werd vier keer een magazine uitgegeven, genaamd ‘Saskia’: een communicatiemiddel met als doel de medewerker en het thuisfront te informeren en te enthousiasmeren over de veranderingen.