Vorige pagina

Toegankelijk

Dikwijls wordt gedacht dat strategische advieswerkzaamheden gericht zijn op het hogere echelon van een organisatie. Maar voor succesvolle advisering of management is het aangaan van banden breed in organisaties nodig. Bureau Band gelooft erin dat toegankelijkheid en spontaniteit absoluut nodig zijn voor het leveren van goed werk. Spontaniteit is bewegen, oppakken van nieuwe initiatieven, verfrissende acties. Daarbij staan de mensen als inspiratiebron centraal. Toegankelijkheid betekent dat je de ogen gericht houdt op de mensen die betrokken zijn bij de opgave. Of het nu gaat om besturen, directies, managementteams, ambtenaren, architecten, aannemers, ondernemingsraden, vrijwilligers, inwoners of ondernemers. Meestal betekent dit schakelen tussen de verschillende abstracties in het werk en dat maakt het bijdragen aan een ontwikkeling zo ontzettend boeiend.