Vorige pagina

Werkt samen


Het beste resultaat wordt bereikt door intensief samen te werken. Succes lukt alleen samen met de opdrachtgever en de groepen achter de opdrachtgever. Door bruggen te bouwen tussen overheden, tussen bedrijven, tussen maatschappelijke organisaties, tussen kennisinstellingen. Simpelweg tussen mensen is er heel veel mogelijk. Haalbaarheid en succes blijven immers mensenwerk.

Foto Projectleiders

 


In de aanpak gaat het om het intensiveren van relaties om een gemeenschappelijk doel en gevoel te ontwikkelen. Daarbij is de ambitie relevant en ook de intentie waarmee mensen handelen en ondernemen. Wat bindt partijen? Wat willen ze gemeenschappelijk vinden en bereiken? Hoe bewegen ze zich ten opzichte van elkaar? Die vragen spelen bij nieuwe samenwerkingen. Dan draait het om competenties als ‘ideeënrijk’, ‘flexibiliteit’ en ‘vanuit kansen gezamenlijk optrekken’. 

Om samenwerking goed te faciliteren is niet alleen een goede intuïtie nodig. Ook kennis van werkvormen, technieken en theorieën om besprekingen en bijeenkomsten te faciliteren zijn ruimschoots voorhanden, of het nu gaat om coöperatief leren van Spencer Kagan, om de ‘Theorie U’ van Otto Scharmer of de verandercurve van Elisabeth Kübler-Ross.  

Samen successen vieren is de kroon op iedere opdracht. Of het nu gaat om een geslaagde fusie, om een sprankelende overgang naar het nieuwe werken of het bouwen aan een nieuwe organisatie voor gebruik van industrieel erfgoed.